Kadınlarda Doğuma İlişkin Korkuların ve Bu Korkuların Nedenlerinin İncelenmesi


GERÇEK E., ALP DAL N., DAĞ H., ŞENVELİ S.

1.Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21 - 23 Eylül 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri