Late Cenozoic stress field within the Burdur Basin


ÖZDEN S. , ÖVER S., PINAR A., YILMAZ H., KAMACI Z., ÜNLÜGENÇ Ü. C.

7.Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 8 - 11 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri