Determination of Coxiella burnetii seroprevalence in relation with tick infest among sheep in Bursa


Coşkun B., Savaş T.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.445-451

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.445-451
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Ocak 2006 – Kasım 2008 tarihleri arasında iki doğum döneminde Bursa ili ve ilçelerinde koyun yetiştiriciliği yapılan çeşitli işletmelerden 194 abort yapmış ve 70 hiç abort yapmamış sağlıklı gebe koyunlardan kan örnekleri alınarak ELISA yöntemi ile Coxiella burnetii seroprevalansının belirlenmesi amaçlandı. Abort yapmamış koyunlar daha önce abort vakası görülen işletmelerden seçildi. Ayrıca kene varlığı ve mücadelesinin prevalans üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla işletmelerden dış parazit muayenesi sonucu saptanan toplam 36 kene, kene mücadelesi bilgisi ile birlikte toplandı. Abort yapmış koyunlardan elde edilen 194 serum örneğinden 100’ünde pozitiflik saptanırken, abort yapmayan sağlıklı koyunlardan elde edilen 70 serum örneğinin hepsi seronegatif bulundu. Abort yapmış koyunlar ile abort yapmamış sağlıklı koyunlardaki seropozitiflik oranı arasındaki istatistiksel önem P<0.001 düzeyinde bulundu. Kene mücadelesi yapılan işletmeler ile kene mücadelesi yapılmayan işletmelerdeki koyunlarda seropozitiflik oranı arasındaki istatistiksel önem ise P=0.35 düzeyinde bulundu. Çalışmamızda Bursa ili ve ilçelerindeki koyunculuk işletmelerinde %51.56 oranında seropozitiflik saptanması, bir zoonoz olan Coxiella burnetii infeksiyonunun yaygın olduğunu ve toplum sağlı açısından da risk oluşturabileceğini bu nedenle abort vakalarının bu yönden de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Coxiella burnetii, Q humması, Koyun, Seroprevalans, Zoonoz.