Tiyopentalin rat karaciğer NADPH sitokrom P 450 redüktaz NADH Sitokrom b5 redüktaz ve N Nitrozodimetilamin demetilaz enzim aktiviteleri üzerindeki etkisi


ÖZDEMİR S., SİLİĞ Y., ÖZDEMİR Ö., ÇETİNKAYA Ö.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.4, pp.193-195, 2000 (Peer-Reviewed Journal)