Influence of IAA, 28-homobrassinolide and 24-epibrassinolide on Adventitious Rooting in Grapevine


Creative Commons License

UZUNOĞLU Ö., GÖKBAYRAK Z.

COMU Journal of Agriculture Faculty, vol.6, no.1, pp.23-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: COMU Journal of Agriculture Faculty
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-30
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this research, influence of auxin and brassinosteroids on rooting of American grapevine rootstocks
(140 Ru and 41 B) was investigated. Hormones and their concentrations used were indole butyric acid (IBA); 0
(control), 1000, 1500, 2000 and 4000 ppm for 5-second dipping, and 22(S),23(S)-homobrassinolide (HBR) and
24- epibrassinolide (EBR); 0 (control), 10, 0,25, 0,50 and 1,00 ppm for 10-minute dipping. In the cuttings
allowed to grow and develop in a growth chamber, firstly the ratios of sprouting, rooting and healthy plant were
calculated. Later, in the rooted and sprouted cuttings only, root development (root number, longest root length,
root development scale, fresh and dry root weights, dry root ratio) and shoot development (primary shoot length,
node number, shoot number, auxiliary shoot number) were determined. Applications of 5 second 1500 ppm IBA
and 10 minute 1.00 ppm HBR were shown to stimulate rooting and healthy plant ratios in the rootstock 41 B.
EBR, on the other hand, did not yield any success. Along with 1000 ppm IBA, 0.50 and 1.00 ppm HBR, all EBR
treatments resulted in noticeable increase in the ratios of rooting and healthy plant in 140 Ru. Although 140 Ru
had always better growth and development compared to 41 B, IBA applications did not have distinctly
significant effects on root and shoot development of the two rootstocks. According to results of this study, it can
be stated that brassinosteroids might be useful to induce rooting in grapevine rootstocks cuttings.
Keywords: Auxin, IBA, brassinosteroid, homobrassinolide, epibrassinolide, grapevine, rootstock, rooting
 

IAA, 28-homobrassinolid ve 24-epibrassinolidin Asmanın Adventif Köklenmesi
Üzerine Etkisi
Öz
Bu araştırmada oksin ve brassinosteroidlerin Amerikan asma anaçlarının (140 Ru ve 41 B) köklenmesi
üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Kullanılan hormonlar ve konsantrasyonları şöyledir: 5 saniyelik daldırma ile
indol butirik asit (IBA) 0 (kontrol), 1000, 1500, 2000 ve 4000 ppm ve 10 dakikalık daldırma ile 22(S),23(S)-
homobrassinolid (HBR) ve 24- epibrassinolid (EBR); 0 (kontrol), 10, 0,25, 0,50 ve 1,00 ppm. İklim odasında
büyümesine ve gelişmesine izin verilen çeliklerde önce sürme, köklenme ve sağlıklı bitki oranları
hesaplanmıştır. Daha sonra, köklenen ve süren çeliklerde kök gelişimi (kök sayısı, en uzun kök uzunluğu, kök
gelişimi derecesi, taze ve kuru kök ağırlıkları ile kuru kök oranı) ve sürgün gelişimi (primer sürgün uzunluğu,
boğum sayısı, sürgün sayısı ve koltuk sürgünü sayısı) belirlenmiştir. 5 saniye 1500 ppm IBA ve 10 dakika 1,00
ppm HBR uygulamalarının 41 B anacında köklenmeyi ve sağlıklı bitki oluşumunu teşvik ettiği gözlenmiştir.
Buna karşılık, EBR herhangi bir başarı sağlamamıştır. 1000 ppm IBA, 0,50 ve 1,00 ppm HBR ile birlikte tüm
EBR uygulamaları 140 Ru anacında dikkati çeken bir köklenme ve sağlık bitki oranı artışı vermiştir. 140 Ru
bütün koşullarda 41 B anacına göre daha iyi büyüme ve gelişme göstermesine rağmen IBA uygulamalarının her
iki anacın büyümesi ve gelişmesi üzerine belirgin önemli etkileri tespit edilememiştir. Çalışma sonuçlarına göre
brassinosteroidlerin asma çeliklerinin köklendirilmesinde başarılı olabileceği ifade edilebilir.
Anahtar Sözcükler: oksin, IBA, brassinosteroid, homobrassinolide, epibrassinolid, asma, anaç, köklenme