Süper Kritik CO2 İçerisinde Sentezlenmiş Perfluora alkil etil metakrilat (Zonyl-TM) –Metil metakrilat (MMA) İstatiksel Kopolimerlerin Mekanik ve Termal Özellikleri Üzerine Kopolimer Serbest Hacmi Etkisinin İncelenmesi


CENGİZ U. , Gengeç N. A. , Kaya N. U. , Erbil H. Y. , Saraç A. S.

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.222

  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.222

Özet

Flora metakrilat kopolimerler tekstil, kâğıt ve deri sanayinde, mikro elektronik teknolojide ve biyolojik kirlenmeyi önleyen kaplamalarda yüzey modifikasyonunu amacı ile kullanılır. Genel olarak floro-polimerler ana zincir yan zincir floro-polimerler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yoğun ve uzun yan zincire sahip floro polimerlerin yan zincir özelliğine bağlı olarak mekanik, termal ve yüzey özelliklerinde değişmeler olur. Bu çalışmada sk-CO2 ortamında sentezlenmiş Zonyl-TM, MMA kopolimerlerinin, artan Zonyl-TM içeriğine bağlı olarak kopolimerin termal ve mekanik özelliklerinin değişimi incelenmiş ve kopolimer serbest hacminin kopolimer yapısına etkisi tartışılmıştır.Çalışmada sentezlenen kopolimerler, 130 bar basınçta, 80 oC de, başlatıcı olarak AIBN kullanılarak radikalik olarak sentezlenmişlerdir. Elde edilen kopolimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) DSC, elastik modülleri (YMOD) DMA kullanılarak test edilmiştir.