Kayak Yaralanmalarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi: Erciyes Örneklemi


ÖZEN G., YILMAZ E., KOÇ H.

15th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.779-780

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.779-780
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes