Total Dişsizlik Vakalarının Sosyo demografik olarak Değerlendirilmesi


ATALA M. H. , AKTAŞ Ç. , GÜL E. B. , UZUN İ. H. , POLAT N. T.

22.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri