İŞ GÜVENLİĞİ BİR KÜLTÜR MÜDÜR? ÖLÜM KADER MİDİR?: ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ TEORİK BİR İLK ADIM


Gümüştekin G., Akdeniz B., Yörü E. S.

23. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, vol.2, pp.715-722

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.715-722

Abstract

İş sağlığı ve güvenliği konusu gerek tüm ülkede tepki yaratan Soma Maden Ocağı faciası gibi çok sayıda işçinin ölümüyle sonuçlanan büyük vakalar gerek anahaber bültenlerine yansıyan, güvenliği hiçe sayarak herkesi şaşkınlığa düşüren işçi manzaraları nedeniyle son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu halini almıştır. İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek yönündeki çabaların başarısı için güvenlik kültürünün insanların hayatlarında yer edinmesi ve örgüt kültürüyle bütünleştirilmesi gereklidir. Bu konuyla ilgili yasal bağlamda yapılan çalışmalar bir yana, literatüre bakıldığında iş sağlığı ve güvenlik kültürü konularında sınırlı sayıda çalışma bulunduğu gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı güvenlik kültürü kavramını tanımak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara sağlayabileceği katkıları ortaya koymaktır. Güvenlik kültürünün örgüt kültürüyle ilişkisinin ortaya konmasının örgütlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iş kazaları ve hastalıklarının neden olduğu maliyetlerin azaltılması ve örgütün itibarının korunması yönünde olumlu katkılar sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada örgüt kültürü ile güvenlik kültürü arasındaki ilişkileri ortaya koyacak ve üniversiteleri örneklem evreni alacak ampirik bir tez çalışmasına teorik bir zemin hazırlamanın yanısıra iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılabilecek faydalı çalışmalara esin kaynağı olabilmek hedeflenmektedir. Bu amaçla Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu çalışanları üzerinde literatürden seçilen ölçekler uygulanarak ön çalışma yapılacaktır.