Çanakkale İlinin Uzun Yıllar İklim Verilerine Bağlı Kuraklık Analizi


Mucan U., Yıldırım M.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.11, no.2, pp.339-350, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.1395101
  • Journal Name: ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.339-350
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, meteoroloji genel müdürlüğünden elde edilen uzun yıllar iklim verileri kullanılarak, yağış analizi yapılmış ve Çanakkale ili için kuraklık durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler kullanılarak, Çanakkale merkez meteoroloji istasyonuna ait 1970-2022 zaman diliminde R programında HydroTSM paketi kullanılarak yağış analizi yapılmış ve standart yağış indisi yöntemine göre kuraklık analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonucunda elde edilen zaman serileriyle uzun yıllara yayılan yağış ve kuraklık verileri incelenmiştir. Yağışların günlük, aylık, yıllık ve mevsimsel zaman serileri oluşturulmuş, elde edilen verilere göre yağışların düzensiz bir dalgalanma meydana getirdiği tespit edilmiştir. Kuraklık analizi ise 3, 6, 12, 24, 36 aylık zaman aralıklarıyla hesaplanmıştır. Çanakkale ili için 1970-2022 yılları arasında önemli kurak dönemlerin yaşandığı tespit edilmiştir. Sonuçlara göre kurak ve hafif kurak şeklindeki dağılım daha ağır basarken, nemli ve yarı nemli dönemlerinde yaşandığı belirlenmiştir. Kuraklığın şiddetinin en fazla olduğu yıllar 1997, 2009 ve 2020 yıllarıdır. Ayrıca analizlerin zaman periyodu artıkça kuraklık şiddeti ve toplam kuraklık süreleri hemen hemen benzerlik göstermektedir. Çanakkale ili için tespit edilen yağış rejimindeki dalgalanmalar ve kuraklık durumu tarımsal su yönetimi ve su kaynaklarının planlanması çerçevesinde değerlendirilmiştir.