DECISION SUPPORT MODEL SUGGESTION FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AGRICULTURE: SAMPLE FOR TOMATO PEST DETECTION


Demir Ü., Kula N., Uğurlu B.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.4, pp.91-108, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler, bitkisel ve hayvansal üretimin de konusu haline gelerek bu alandaki üretimlerin ekonomik, sürdürülebilir ve üretken olmasına katkılar getirebilmektedir. Yazılım geliştirmede kullanılan yapay zekâ teknikleri günümüzde tarım süreçlerinin kolaylaştırılması ve süreçlerde yaşanan sorun ve aksaklıklara çözüm ve alternatifler getirilmesine yönelik önemli bir araç konumuna gelmiştir. Uygulama süreçlerine yönelik hazırlanan farklı algoritmalar ve yazılımların kullanımı ile tarımsal üretim süreçlerinde; bitkisel üretimin planlanmasında, bitki sınıflandırılmada, üretim veriminin tahmininde, bitkisel hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların tespitinde gibi konu başlıklarında araştırıcılar tarafından çok sayıda çalışmalar ve araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Mevcut alanyazın incelendiği zaman domates hastalıkları ve zararlılarının tespitine yönelik çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmada üretim sürecinde hastalık ve zararlısı çok olan domates üretimine yönelik hastalık bilgilendirme sistemi geliştirmesine yönelik yazılım modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda mevcut alanyazın araştırmaları incelenerek hastalık tespitine yönelik karar destek yazılımına yönelik bir akış diyagramı modeli geliştirilmiştir.