Cinsel İstismar İddiaları Her Zaman Gerçekleri Yansıtıyor mu? - Olgu Sunumu.


ERKOL Z. Z. , PETEKKAYA S. , ÖZDEŞ T., ASLAN f., SAMURCU H.

II. Uluslar arası Çocuk Koruma Kongresi, 11 - 13 Kasım 2016