Ergenlerin öz-yeterliklerinin ve psikolojik semptomlarının incelenmesi


TELEF B. B., Karaca R.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.499-518, 2011 (Scopus)