Ünimodüler f(R,T) Teoride Silindirik Simetrik İdeal Akışkan


Creative Commons License

Aydın H., Ulu Doğru M.

4. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR4), Bolu, Turkey, 7 - 09 December 2020, pp.318-323

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.318-323
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract


In this study, unimodular f(R,T) theory which is an alternative gravitational theory is taken into account. Here, f(R,T) is a general function of Ricci scalar (R) and trace of energy-momentum tensor (T). Perfect fluid is used as matter resource. The determinant of the metric tensor is fixed in unimodular gravitational theories. In order to satisfy this condition, a suitable coordinate transformation is applied for the chosen cylindrical symmetric spacetime. The field equations in unimodular f(R,T) theory are solved. Obtained density distribution of perfect fluid is examined with the help of graphics and equation of state. Boundary conditions are investigated for the functions found. Viable f(R,T) models and current cosmological models are used to evaluate the obtained results. The findings are compared with the results of studies on unimodular and standard f(R,T) theory in the literature.

Keywords: Gravitation, Perfect Fluid, Cylindrical Symmetry, Unimodular f(R,T)

Bu çalışmada, alternatif gravitasyon teorilerinden biri olan ünimodüler f(R,T) teori ele alınmıştır. Burada, f(R,T) Ricci skaleri (R) ve enerji-momentum tensörü izinin (T) genel bir fonksiyonudur. Madde kaynağı olarak ideal akışkan kullanılmıştır. Ünimodüler gravitasyon teorilerinde uzay-zaman metrik tensörünün determinantı sabit bir değere eşit olacak şekilde seçilir. Silindirik simetrik olarak seçilen uzay-zaman metrik ifadesinin ünimodülerlik şartını sağlaması için uygun bir koordinat dönüşümü yapılmıştır. Oluşturulan ünimodüler f(R,T) teori alan denklemleri çözülmüştür. Çözümlerden elde edilen ideal akışkan yoğunluğu dağılımı, grafikler ve durum denklemi yardımıyla irdelenmiştir. Bulunan fonksiyonların sınır koşulları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde geçerli f(R,T) modelleri ve güncel kozmolojik modellerden yararlanılmıştır. Bulgular, literatürdeki ünimodüler ve standart f(R,T) teori üzerine yapılan çalışmalardaki sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gravitasyon, İdeal Akışkan, Silindirik Simetri, Ünimodüler f(R,T)