OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILAN BESMELE ŞERHLERİ VE NAÎMZÂDE AHMED NAZÎF EFENDİ’NİN “RİSALETÜ’L-BESMELE VEYA NETİCETU EKVÂLİ’L-EİMME Fİ’L-MESÂİLİ’L-MÜHİMME” ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ


KURBAN N. A.

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRK TEFSİR EKOLÜ I. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 27 - 28 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No