GÜNCEL GELİŞMELER PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER


Bek N. (Editor), Akyol İ. T. (Editor), Kara M. (Editor)

Ekin Yayınevi, Bursa, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yerel yönetimler alanında dünyada yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi de etkilemektedir. Cumhuriyetin kuruluşunun ardından başlanan devlette reform girişimleri, planlı kalkınmaya geçilen 1960'lı yıllardan sonra da devam etmiş, 2000'lere kadar reform tartışmalarıyla gelinmiştir. 2000'lerde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki adımlarının hızlanmasıyla birlikte, Ak Parti hükümetlerinin ilk dönemlerinden 2012'ye, hatta 2014'e kadar yerel yönetimleri ıslah etmeye yönelik bazı kanuni düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemelerle, bir yandan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi uluslararası antlaşmaların gerekleri yerine getirilirken, diğer yandan da Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanmasına çalışılmıştır. Daha etkili, işlevsel, katılıma ve yönetişime önem veren yapıların geliştirilmesine yönelik arayışların halen devam ettiği de söylenebilir. Türkiye'de, yerel yönetimler alanında yaşanan gelişmeler akademik çalışmalara da konu olmakta, alanda yerel yönetimlerle ilgili değişimleri ve dönüşümleri değişik yönleriyle işleyen eserler yazılmaktadır.
Güncel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye'de Yerel Yönetimler adlı bu eserin de yerel yönetimlere ilişkin temel bilgilerin yanı sıra yerel siyasette kadın, yerel yönetimlerde göç yönetimi, modern kent yönetimi uygulamaları gibi başlıklarıyla Türk yerel yönetimi yazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
(Sunuş'tan)