Ötektik Seramik Kompozitler ve Üretim Yöntemleri


ABALI S.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, vol.143, pp.38-41, 2006 (Peer-Reviewed Journal)