Kamu Yönetiminin Denetimi


Güler F. (Editor), Uysal Y. (Editor)

Orion Kitabevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Orion Kitabevi
  • City: Ankara
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Kamu yönetiminin denetimini farklı başlıklarda ve bölümlerde bütüncül bir perspektifle ele alan bu kitap, akademik ve bilimsel ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Konu dağılımları esnasında gereksiz tekrarların önüne geçmek ve akıcılık sağlamak amacıyla genelden özele ilerleyen bir süreç takip edilmiştir. Bu çerçevede kitabın ilk bölümlerinde kamu yönetiminde denetiminin kavramsal ve kuramsal boyutu, tarihsel süreci ve kamu yönetiminin denetiminde yaşanan sorunlar gibi genel başlıklar ele alınmakta, sonrasında ise daha özel konulara yer verilerek kamu yönetiminin denetim çeşitleri incelenmektedir.