Türkiye' de 2000-2014 Yılları Arasında Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi


DURUKAN H., ŞEN S. N., ATALAY Y.

6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014, pp.48-49

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.48-49
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is to investigate the post-graduate theses in the field of pre-school education in Turkey. In this context 340 graduate theses to do in the last fourteen years will be grouped in several ways and will guide future research methods. The sample of the study will determine with criterion sampling which is one of the purposively sampling strategies. “Thesis Examination Form” developed by the researchers for the purpose of the study to examine the thesis that will use. The frequency (f) will use in data analysis process and display on graphs.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Bu bağlamda son 14 yıl içerisinde yapılan 340 lisansüstü tezi çeşitli açılardan gruplandırılmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırma olup veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik geliştirilen bir “Tez İnceleme Formu” kullanılmış, verilerin çözümlenmesinde frekans (f)’tan yararlanılarak ve veriler grafikler üzerinde gösterilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda okulöncesi alanında en fazla tezin 2010 yılında yayınlandığı, enstitü bazında incelendiğinde en fazla sosyal bilimler enstitüsünde yayımlandığı, çocuk açısından; olarak sosyal gelişim alanında, okul açısından; program, aile açısından; ebeveyn görüşleri, yöntem açısından; nicel yöntem, kaynakça açısından ise yerli kaynakların daha fazla tercih edildiği görülmüştür.