Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğrenci Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

ŞENTÜRK U., KARAKOÇ B.

13.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.10-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.10-15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This study aims to show what gains students had as a result of the projects that were carried out in the 2013-2014 school year within the scope of the undergraduate 3rd grade Practices in Social Service (PSS) course in the Physical Training and Sports department of the High School of Physical Training and Sports, Çanakkale Onsekiz Mart University (ÇOMU). In this context, documents relating to the projects that were carried out in the PSS course between the years of 2013 and 2014 were examined in accordance with the purpose of the study. A case study, as one of the qualitative methods of research, was carried out.

Method: The study group of the research, which consisted of 36 students (16 females and 20 males) divided into 6 groups each consisting of 5-6 persons, performed a total of 6 PSS projects in 14 weeks based on 1 hour theory and 2 hours application per week. The “Appendix 7. Practices in Social Service (PSS) projects evaluation form” which is included in the PSS course directive published by the ÇOMU Physical Training and Sports Department was applied to all of the students as a data collection tool. Descriptive analysis was used in the analysis of the data and the data obtained were tabulated and interpreted. In the end of the research, candidate instructors applied the project in 6 primary schools and reached a total of 3000 primary school students.

Findings: Teamwork-Oriented Results, "Project-Wide Activities In The Planning And Implementation Stage, What I Found Out? Ratio is 83.33% Teammates Understood the importance of the study in cooperation and solidarity, 77.77% ratio is the expression I learned To Myself Against a community, sensitive to the community I live In Expences 88.88% an individual needed to be Learned, how to help Students With the problem raised by 69.44% happier than I Learned, Gave Positive Values, Social Expences 88.88% İlişkilerime% 83.33 Expences. Students Develop The Social Sensitivity And Awareness, Cooperation, Solidarity, Effective Communication And Self-assessment Skills Support; Creating A Targeted Social Responsibility Awareness And Self-confidence That Made Targets Projects With Significant Extent It Occurs Can Be Told. Because Student Kazanımlarına Considering How each given can be told, 55.56% Expression Overlaps with destinations Served within projects And Responsibilities of students raised by.

 Results: Gains that students had as a result of this implementation was about learning to work in cooperation, an increase in their capacity of solving situational problems that they encounter, and understanding the importance of acting and working together. It was determined that the most important problems experienced when carrying out the projects were delays in the scheduled activities due to adverse weather conditions and a lack of space and materials in the application of the scheduled activities.

Amaç: Bu Çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çomü) Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokul, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Lisans 3. Sınıf Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) Dersi Kapsamında, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılları Arasında Gerçekleştirilen Projeler Sonucunda Öğrencilerde Oluşan Kazanımların Neler Olduğunu Ortaya Koymaktır. Bu Doğrultuda 2013-2014 Yılları Arasında THU Dersinde Gerçekleştirilen Projelere İlişkin Dokümanlar Çalışmanın Amacı Doğrultusunda İncelenmiştir.

Yöntem: Araştırma Nitel Araştırma Yöntemlerinden Durum Çalışması Yapılmıştır. Araştırmanın Çalışma Grubu 36 Öğrenci (16 Kız, 20 Erkek) 5-6 Kişiden Oluşan 6 Grup 14 Hafta Boyunca Haftada 1saat Teorik 2 Saat Uygulama Olarak Belirlenen Toplam 6 Thu Projeyi Yürütmüşlerdir. Veri Toplama Aracı Olarak Çomü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünün Yayınlamış Olduğu THU Dersi Yönergesinde Yer Alan “EK.7. Topluma Hizmet Uygulamaları (Thu) Projeleri Değerlendirme Formu” Öğrencilerin Tamamına Uygulanmıştır. Verilerin Analizinde İse Betimsel Analiz Kullanılmıştır. Araştırmada Sonunda Öğretmen Adayları, 6 İlkokulda Projeyi Uygulamış Ve Toplam 3000 İlkokul Öğrencisine Ulaşmışlar.

Bulgular : Ekip Çalışmasına Yönelik Bulgular,  “Proje Kapsamında Etkinlikleri Planlama Ve Uygulama Aşamasında Neler Öğrendim? %83.33 Oranında Ekip Arkadaşlarımla Dayanışma Ve İşbirliği İçinde Çalışmanın Önemini Anladım, %77.77 Oranında, Bir Topluluk Karşısında Kendimi İfade Etmeyi Öğrendim, %88.88 Oranında İçinde Yaşadığım Topluma Karşı Duyarlı Bir Birey Olmam Gerektiğini Öğrendim, %69.44 Oranında Problemli Olan Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olabileceğimi Öğrendim, %88.88 Oranında Sosyal İlişkilerime Olumlu Değerler Kazandırdı, %83.33 Oranında. Öğrencilerde Toplumsal Duyarlılık Ve Farkındalık, İşbirliği, Dayanışma, Etkili İletişim Ve Özdeğerlendirme Becerilerini Destekleme; Toplumsal Sorumluluk Bilinci Ve Özgüven Oluşturma Hedeflenmiş Bu Hedeflerin Yapılan Projeler İle Önemli Ölçüde Gerçekleştiği Söylenebilir. Zira Öğrenci Kazanımlarına Bakıldığında Belirtilen Her Bir İfadenin Dersin Hedefleri İle Örtüştüğü Söylenebilir.% 55.56 Oranında Öğrencilerin Projelerde Görev Ve Sorumluluklarını Yerine Getirme, % 77.77 Oranında Her Hafta Proje Ekibimin Yanındaydım Olduğu Görülmektedir. Bu Bulguya Göre Öğrencilerde Kazanılması Beklenen Özdeğerlendirme, Farkındalık, İşbirliği, Dayanışma Ve Etkili İletişim Hedeflerine Büyük Oranda Ulaşıldığı Söylenebilir.% 72.22 Oranında Arkadaşlarım Üstlerine Düşen Görev Ve Sorumlulukları Yerine Getirdiler, Bu Bulgu Doğrultusunda, Thu Dersinde, Öğrencilerde Kazanılması Beklenen Toplumsal Sorumluluk Bilinci, Duyarlılık, Farkındalık, İşbirliği, Dayanışma, Etkili İletişim, Özgüven Oluşturma Hedeflerinin Çok Büyük Bir Oranda Gerçekleştiği Söylenebilir.

Sonuç: Uygulama Sonucunda Elde Edilen Kazanım İşbirliği İçinde Çalışma Yapmayı Öğrenmek Ve Durumsal Sorunlarla Karşılaştığında Problem Çözme Güçlerinin Artması, Ekip Arkadaşlarıyla Dayanışma Ve İşbirliği İçinde Çalışmanın Önemini Anladıkları, Projeleri Gerçekleştirirken Yaşadıkları En Önemli Sorunlar İse Hava Koşulları Nedeniyle Planlanan Etkinliklerde Gecikme Ve Planlanan Etkinlikleri Uygulamada Mekan Ve Malzeme Eksikliği Sonuçlarına Ulaşılmıştır.