SOLFEJ


Çokamay B.

Eğitim Yayınevi, Konya, 2020

  • Yayın Türü: Kitap / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Eğitim Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Konya

Özet

yaklaşık 25 yıllık müzik bilgi ve birikiminin ürünüdür. Teknolojik ve bilimsel

gelişmelerin devam ettiği günümüz dünyasında, müziksel gelişmelerin de devam

edeceğinden hareketle yazar, gelenekten geleceğe solfej eğitimine yeni bir soluk

olmasını amaçlamıştır.

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; geleneksel solfej öğretisinde

de olduğu gibi Do majör tonalitesinde başlar. Dört ölçüden oluşan solfej parçaları

ayrıca ezgi tekrarı alıştırmaları olarak da düşünülebilir. Basitten zora ilkesi

gözetilerek, sistematize edilen solfej parçaları, yanaşık seslerle başlar. Ses

alanı/yüksekliği, solfejler ilerledikçe tize doğru genişler. Buradaki amaç, müzikal

okumaya yeni başlamış öğrencinin sesini zorlamadan tonal duygusunu

geliştirmektir.

İkinci bölümde; süre değerleri çeşitliliği arttırılmış, do majör tonalitesinde

sekiz ölçüden oluşan solfej parçaları vardır. Bu bölümdeki parçaların, ezgisel

aralıkları daha da zengindir, nüans ve tempolar da belirtilmiştir.

Üçüncü bölüm, ilk iki bölümden farklı olarak, ses yüksekliği, tonalite, süre

değerleri, ezgisel aralıkları daha da çeşitlendirilmiş solfej parçalarını içerir.

Buradaki solfej parçaları, öğrencinin müzikal yorumlama ve anlatımını da katkı

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Her parçanın başında müzikal ifadeler

belirtilmiştir.

Dördüncü bölüm, makamsal ve modal solfej parçalarından oluşur. Bu bölümdeki

parçalarda Türk müziği motiflerinden yararlanılmış ayrıca pentatonik ezgilere de

yer verilmiştir. Bu bölümdeki müzikal ifadeler Türkçedir.

Beşinci ve son bölüm, tartım çalışmalarından oluşmaktadır. Bu bölümdeki

çalışmalar, ritm duygusunun gelişimi için önemli olup, öğrencinin bona okumasını

geliştirmeye katkı olarak hazırlanmıştır.