Effectivity of rivaroxaban in the left ventricular apical thrombus


AYDIN F., AKŞİT E. , HÜSEYİNOĞLU AYDIN A., TURGAY YILDIRIM Ö., EVRİN D.

33. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK KARDİYOLOJİ KONGRESİ, 5 - 08 Ekim 2017