Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.


Creative Commons License

Hacıömeroğlu G.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.119-132, 2011 (Peer-Reviewed Journal)