ROBERT RAUSCHENBERG’İN YAPITLARINDA GÜNLÜK YAŞAM, SANAT VEİZLEYİCİ İLİŞKİLERİ


Creative Commons License

Doğan S.

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 December 2022, pp.970-979

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.970-979
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Robert Rauschenberg, Amerikan Soyut Dışavurumculuğun ardından gelen yeni sanat

hareketlerinin en güçlü isimlerinden biridir. Herhangi bir akım ya da eğilim biçimiyle

sınırlandırılamayan sanatçı bir yönüyle Neo-Dada bir yönüyle de postmodern sürecin öncü

isimlerinden biri olarak anılır. 1925 Texas doğumludur. Çalışmalarında birçok farklı

malzemeyi bir arada kullanarak sanatta yeni bir anlayışın önünü açmıştır. Eserleri resim ve

heykel arasındaki ayrımları ortadan kaldırmış ve farklı bir üretim biçimini gündeme getirmiştir.

Eserlerinde göze çarpan en önemli özellik sanatçı ile eseri arasındaki geleneksel ilişki

biçimlerinin terkedilmesidir. Sanatsal üretimlerinde rastlantı ve oyun eserlerini biçimlendiren

temel bileşenleridir. Kariyeri boyunca birçok çalışma türü ve farklı malzeme kombinasyonları

deneyen sanatçı üretimden ziyade yeniden üretim tekniklerine odaklanmıştır. Eserleriyle

sanatın sınırlarını sorgulayan sanatçı sanat ile yaşam arasındaki sınırı olabildiğince ortadan

kaldırmaya, sanatın geleneksel tanımlama biçimlerini yıkmaya çalışmıştır.

Bu bildiri Robert Rauschenberg’in yapıtları aracılığı ile gerçekleştirmeye çalıştığı düşünsel

hedeflerini eserleri eşliğinde sorgulama ve çözümleme amacı taşır. Bu amaç doğrultusunda

sanatçı ve eserleriyle ilgili kaynaklar, görsel veriler, sanatçıyla yapılan röportajlar incelenmiştir.

Buradan elde edilen veriler ışığında sanatçının düşünsel eğilimleri ile sanat pratiği arasındaki

ilişkiler çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Rauschenberg’in geleneksel

sanat üretimine ve sanatçı profiline postmodern bir bakış açısı kazandırdığı, bu yaklaşımının

eserleriyle uyum içerisinde olduğu, bunun yanı sıra eserlerinin sanat ile yaşam arasındaki

sınırları ortadan kaldırmaya dönük bir işlev üstlendiği tespit edilmiştir.

deneyen sanatçı üretimden ziyade yeniden üretim tekniklerine odaklanmıştır. Eserleriyle

sanatın sınırlarını sorgulayan sanatçı sanat ile yaşam arasındaki sınırı olabildiğince ortadan

kaldırmaya, sanatın geleneksel tanımlama biçimlerini yıkmaya çalışmıştır.