Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma: Çanakkale Örneği


ASLAN C., ULUOCAK Ş.

International Journal of Human Sciences - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.174-201, 2012 (Peer-Reviewed Journal)