Uluslararası Sular Konusunda Türkiye’nin Yapmış Olduğu Anlaşmalara Genel Bir Bakış


ILGAR R., KHALEF S.

Türk Sucul Yaşam Dergisi, Turkish Journal of Aquatic Life, no.1, pp.119, 2003 (Peer-Reviewed Journal)