Al B4C KOMPOZİTLERİN KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ HSS MATKAPLARLA DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN DELİKLERİN BOYUTSAL TAMLIĞI VE DAİRESELLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ


MOTORCU A. R. , EKİCİ E.

17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 12 - 15 Temmuz 2016