Al B4C KOMPOZİTLERİN KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ HSS MATKAPLARLA DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN DELİKLERİN BOYUTSAL TAMLIĞI VE DAİRESELLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ


MOTORCU A. R., EKİCİ E.

17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 12 - 15 July 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, dimensional accuracy (Da) and roundness error (Re) was evaluated through Taguchi Method (TM) in the drilling of the high density Al/B4C particle reinforced composites, which were produced through hot pressing method, with cryogenically treated and non-treated high speed steel (HSS) drills. Cutting tool type (Ct: non-treated HSS drill and cryogenically treated high speed steel (HSS) drills), cutting speed (Vc:17, 21 and 26 m/min) and feed rate (f:0.06, 0.08 ve 0.10 mm/rev) were used as the control factors. Feed rate was more effective than cutting speed on the dimensional accuracy and roundness error. Dimensional accuracy value is increased and roundness error value are decreased with increasing the cutting speed and feed rate. Significant effect has not been determined of cryogenic treatment applied to drill bits on dimensional accuracy and roundness error of the holes.

Bu çalışmada, Al/B4C-Gr karma kompozitin delinmesinde HSS matkaplara uygulanan kriyojenik işlemin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. İşlenebilirlik deneyleri kriyojenik işlem uygulanmamış (KİU), kriyojenik işlemli (Kİ) ve kriyojenik işlem+temperleme uygulanmış (KİT) takımlarla, üç farklı kesme hızı (Vc:17, 21 ve 26 m/dak), üç farklı ilerleme miktarında (f:0.06, 0.08 ve 0.1 mm/dev) ve kuru delme şartları altında gerçekleştirilmiştir. Delme parametreleri ve matkaplara uygulanan kriyojenik işlemlerin deliklerin Ra yüzey pürüzlülük değerleri üzerine etkileri kesici takımların mikro yapılarının taramalı 15 μm elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri ve elemental analizleri, kesici takım aşınması SEM görüntüleri yardımıyla değerlendirilmiştir. İlerleme miktarı ve kesme hızı artışı ile yüzey pürüzlülüğü artmıştır. Takımlar arasında KİT takım yüzey pürüzlülüğünde en iyi performansı göstermiştir. Başlıca aşınma mekanizmaları serbest yüzeyde abrasiv ve adheziv aşınmadır.