Kriz ve Stres Yönetimi


Creative Commons License

ÖRNEK A. Ş.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

  • Basım Tarihi: 2008
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Kriz ve stres gibi birbiriyle yakından ilgili olan iki konu bu çalışmada bir arada irdelenmiştir. Yöneticiler, stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak kriz yönetimine yer vermelidirler. İlk bölümde makro boyutları daha ağır basan kriz yönetimi ele alınarak; işletmelere kriz dönemlerinden daha güçlü çıkabilmeleri için konu etraflıca incelenmiştir. Krize neden olabilecek dış ve iç faktörler örnekleriyle ortaya konulmuştur. Bölümün sonunda kriz yönetiminin süreklilik ve dinamikliğini ön plana çıkarmak amacıyla, kriz yönetimi bir süreç olarak değerlendirilmiştir. Krizin zirve yaptığı kırılma noktasının öncesinde ve sonrasında yöneticilerin yapmaları gereken etkinlikler sıralanmıştır. İkinci bölümde stres yönetimi konusuna yer verilmiştir. Öncelikli olarak işletmelerde yaşanan stres kavramı, benzer kavramlarla ilişkisi ve aşamaları ve stres faktörleri ele 
Önsöz v alınmıştır. Çalışma koşullarından kaynaklanan stres faktörleri; çevresel, bireysel ve örgütsel stres faktörleri incelenmiştir. Stresin sonuçları bireysel ve örgütsel açıdan ortaya konmuştur. Bölümün sonunda, işletmelerin çalışma ortamından kaynaklanan stresi önlemekte kullanabilecekleri örgütsel stres yönetimi şekilleri yöneticilerin dikkatine sunulmuştur.