Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerin Brusella İnfeksiyonu Bulaş Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Alkan S., Dindar Demiray E. K., Sıddıkoğlu D., Öntürk Akyüz H.

International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, vol.8, no.1, pp.98-113, 2022 (Peer-Reviewed Journal)