PLAZMA DESTEKLİ KİMYASAL BUHAR BİRİKTİRME SİSTEMİ İLE BÜYÜTÜLEN HİDROJENLENMİŞ AMORF SİLİSYUM KARBÜR İNCE FİLMLERE RADYO FREKANSI GÜCÜ ETKİSİNİN X ISINI FOTOELEKTRON SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ


GÜLLÜ H. H., COŞKUN E., PARLAK M.

MYOMAT 2009: I.ULUSAL METAL, YARIĐLETKEN veOKSĐT MATERYALLERĐN ÜRETĐMĐNDEKULLANILAN SĐSTEMLER ve ANALİZ TEKNİKLERİ KONGRESİ, Turkey, 20 - 22 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes