İnternet Gazetelerinde Cevap ve Düzeltme Hakkının Kullanımında Yaşanan Sorunlar


BAYKAL K. C.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.6, no.6, pp.305-315, 2019 (Peer-Reviewed Journal)