Sofralık Üzüm Çeşitlerinde İkinci Ürün (Neferiye) Salkımlarının Bazı Genel Karakteristiklerinin Belirlenmesi


Dardeniz A., Gündoğdu M. A., Şahin E., Ali B.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.115-123, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-123
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This research was carried out on the ‘Yalova Incisi’, ‘Cardinal’, ‘Amasya Beyazı’ and ‘Kozak Beyazı’, grape varieties which were included in the ‘Research Vineyard of Table Grape Varieties’ ‘Faculty of Agriculture’s Plant Production and Research Farm’ in Dardanos Campus of COMU. This study was conducted for 3 years in 2012, 2013 and 2015 in order to determine some general characteristics of second crop clusters. The first (main) and second crop clusters of grape varieties were harvested different dates in the commercially maturity periods of grape varieties. Cluster width (cm), cluster length (cm), cluster compactness (1–9), average cluster weight (g), berry weight (g), TSS (%), pH, acidity (%) and maturity index (%TSS/%acidity) parameters were investigated and significant differences were determined. In all grape varieties, the highest values of cluster width, cluster length, average cluster weight and berry weight were determined in first (main) crops. The highest cluster compactness values were obtained from second crops. While ‘Yalova Incisi’ and ‘Cardinal’ grape varieties had the highest %TSS value in the second crops, it was found in first (main) crops of ‘Kozak Beyazı’ grape variety. In ‘Cardinal’ and ‘Kozak Beyazı’ grape varieties, the maturity index values of first (main) crops were significantly higher than the second crops.

Keywords: Table grapes, first (main) crop, second crop, grape quality, Çanakkale

Bu araştırma, ‘Çanakkale’ ili ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi ‘Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim ve Araştırma Birimi’ ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Araştırma ve Uygulama Bağı’ içerisinde yer alan ‘Yalova İncisi’, ‘Cardinal’, ‘Amasya Beyazı’ ve ‘Kozak Beyazı’ üzüm çeşitlerinde, ikinci ürün (neferiye) salkımlarının bazı genel karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla 2012, 2013 ve 2015 yıllarında 3 yıl süreyle yürütülmüştür. Üzüm çeşitlerinin ilk (ana) ürün ve ikinci ürün (neferiye) salkımlarının hasatları çeşitlerin ticari olgunluk dönemlerinde farklı tarihlerde yapılmış ve bu kapsamda; salkım eni (cm), salkım boyu (cm), salkım sıklığı (1–9), ortalama salkım ağırlığı (g), tane ağırlığı (g), SÇKM (%), pH, %asitlik (%) ve olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) parametreleri incelenerek bazı önemli farklılıkların oluştuğu saptanmıştır. Üzüm çeşitlerinin hepsinde salkım eni, salkım boyu, ortalama salkım ağırlığı ve tane ağırlığına ait en yüksek değerler ilk (ana) ürünlerde tespit edilmiş, en yüksek salkım sıklığı değerleri ise ikinci ürünlerden (neferiye) elde edilmiştir. ‘Yalova İncisi’ ve ‘Cardinal’ üzüm çeşitlerinde en yüksek %SÇKM değeri ikinci ürünlerde saptanırken, ‘Kozak Beyazı’ üzüm çeşidinde ilk (ana) ürünlerde belirlenmiştir. ‘Cardinal’ ve ‘Kozak Beyazı’ üzüm çeşitlerinde ilk (ana) ürünlerin olgunluk indisi değerleri, ikinci ürünlerin (neferiye) olgunluk indisi değerlerine kıyasla önemli düzeyde yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sofralık üzüm, ilk (ana) ürün, ikinci ürün (neferiye), üzüm kalitesi, Çanakkale