Halal and Healthy Food for A Good Life


Creative Commons License

YÜCEER M., CANER C.

4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Halal is becoming more and more mainstream in the World. Halal accreditation is considered as the benchmark for food safety, quality assurance and many beneficial characteristics which are not only to be enjoyed by Muslim consumers but also meant for non-Muslims consumers.The concept of halal food really belongs to from table to farm and the ingredients allowed must be prepared in a clean, hygienic and nutritious way. Logistics and packaging also have vital preventive measures. Halal requirements meet many of the conventional quality standards, such as ISO 9001, Good Hygienic Practice (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Hence, the industry which applies the Halal requirements will produce better quality of food products compared to those who apply the classic standards.

Halal values can be popularized among all consumers if the society is made to be more aware of the benefits concerning health, hygiene, safety, the environment that comes together with the Halal ways of doing things.

Helal yaşam bilinci dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Helal sertifikası, sadece gıda güvenliği, kalite güvencesi ve Müslüman tüketicilerin beğenisine sunulacak pek çok yararlı özellik değil, aynı zamanda Müslüman olmayan tüketiciler için de bir kriter olarak kabul edilmektedir.  Helal gıda kavramı esasen çiftlikten masaya devam eden ve izin verilen bileşenlerin temiz, hijyenik ve besleyici bir şekilde hazırlanmasıdır. Bu süreç içerisinde lojistik ve ambalajlama da hayati öneme sahiptir. Helal sertifikasının alınması için gerekli şartlar, ISO 9001, İyi Hijyenik Uygulamalar (GHP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) gibi geleneksel kalite standartlarının gerekliliklerini de karşıladığı görülmektedir.

Helal sertifikası ve gerekliliklerini yerine getirecek sanayi-endüstri, geleneksel standartları uygulayanlara kıyasla kalitesi daha yüksek gıda üreteceği aşikârdır. Toplum, sağlık, hijyen, güvenlik ve çevre sel sağlanan faydalardan daha fazla haberdar edilmesiyle tüm tüketiciler arasında helal değerler yaygınlaşabilir.