İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Tehlike Algıları


Dalyan O., Pişkin M. (Editor)

Efe Akademi, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Efe Akademi
  • City: İstanbul
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk mevzuat düzenlemesi ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunun İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde (madde 77-89) değinilmesi ile başlamıştır. Devamında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve bağlı yönetmelikler ile çalışma yaşamında var olan ya da karşılaşılabilecek risklere karşı önlem alınması gerekliliği vurgusu yapılmıştır. 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusu mevzuat anlamında bağımsızlığa kavuşmuştur. Kanuna bağlı yönetmelikler ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında birçok çalışmalar mevcuttur. Tüm bu mevzuat düzenlemelerinde ortak konu çalışanların eğitimleridir. Çalışanların işyeri oryantasyon eğitimleri başta olmak üzere, zorunlu iş güvenliği eğitimlerinden, işyerine ait özel riskler hakkında eğitimlere, mesleki yeterlilik gereken grupların özel eğitimlerinden, kadınlar, gençler, yaşlılar, uzun süreli işsizler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların eğitimlerine kadar geniş bir yelpazeye ulaşmıştır.

İş kazalarının nedenleri hakkında yapılan birçok araştırmada, %80-90 oranında çalışanların bireysel hatalarından kaynaklanan ve “güvensiz davranışlar” olarak adlandırılan durumlar olduğu belirtmektedir. Bu bireysel hataların düzeltilmesi ile iş kazalarının azaltılması için çalışanların eğitimi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. İş güvenliği eğitimlerinin daha etkili ve verimli olması iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede atılabilecek en önemli adımdır.