Elektrikli bisiklet paylaşımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi örneği


Turan S. , Efe S. B.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.3, ss.112-122, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.112-122

Özet

 Kentlerin kalabalıklaşmasıyla yaşamı zorlaştıran trafik yoğunluğu gün geçtikçe artmaktadır. Trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşımı kolaylaştırmak, ulaşım konforunu arttırmak ve kontrol edilebilir trafik yönetimi geliştirmek adına paylaşımlı hareketlilik sistemleri tasarlanıp hayata geçirilmektedir. Bu sistemler kamu kurumları tarafından sunulabildiği gibi özel kuruluşlar tarafından da sunulabilmektedir. Bazı paylaşım sistemlerinde araba, bisiklet, elektrikli mobilet vs. gibi araçlar paylaşılırken, bazı sistemlerde sürüşler paylaşılmaktadır. Araba paylaşımıyla her ne kadar ihtiyaç duyulan araç sayısı düşürülse de araç kullanım oranı hala yüksek olduğu için hava kirliliği konusunda yeterince verim elde edilememektedir. Bu nedenle; enerji tüketiminin ve hava kirliliğinin azaltılması, sağlıklı yaşamın desteklenmesi gibi hedeflerin ön plana çıktığı durumlarda bisiklet paylaşımı tercih edilmektedir. Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi için elektrikli bisiklet paylaşım sistemi için analiz yapılmıştır. Bu analiz kapsamında öncelikle yerleşkenin topoğrafik özellikleri araştırılmış ve sunulmuştur. Daha sonra sistemde kullanılacak bisikletlerin özellikleri/sayıları, istasyonların özellikleri/sayıları, şarj ünitelerinin özellikleri ve yerleri matematiksel modellerden faydalanılarak belirlenmiştir. Bu aşamada ilgili sistemler için belirlenmiş standartlar referans alınmıştır. Şarj istasyonlarında, doğal kaynakların korunması ve hava kirliliğini önlemeye katkısı olması açısından yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile elektrik üretimi sağlanması tavsiye edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tartışılarak kampüs alanlarında paylaşımlı hareketlilik tasarımları için öneriler sunulmuştur.