İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları


ŞENTÜRK U., KARAKOÇ B., DEMİR E., KOYUNCUOĞLU K., BEKTAŞ Ü.

13th International Sport Sciencess Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: This is a descriptive study which aimed to examine the opinions and implementations of primary school classroom teachers regarding the game and physical activities course. The screening model as one of the quantitative research methods was used in the study. Sample of the study consisted of 93 classroom teachers serving in the Primary Schools of Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Onsekiz Mart, Çanakkale Atatürk and Çanakkale Ömer Mart.

Method: The questionnaire method was selected as a data collection tool. We utilized the questionnaire form which was developed by Tortop (2010) to determine the opinions and implementations of classroom teachers regarding educational games. The data obtained by the questionnaire were subjected to descriptive statistical analysis.

Findings:The following rates were determined based on the opinions of the classroom teachers who participated in the study: “Interest in Sports as a Spectator or for Health” (79.6%); “One of the objectives of the game and physical activities course is to contribute to the purposes of the general education by movement” (73.1%); “The game and physical activities course is heeded as much as other courses and it is performed in compliance with its objective” (12.9%); “The game and physical activities course hours are also used to close the gaps from other courses” (54.8%); “Branch teachers should conduct the game and physical activities course in all classrooms of primary schools” (65.6%); “I believe that sufficient care is shown for the game and physical activities course in primary schools” (8.6%); “I think that I have sufficient knowledge and skills to perform education by game” (10.8%).

Results: It is concluded based on the statements of the classroom teachers that the game and physical activities course contributes to the goals of general education, that the hours of the game and physical activities course are also used to close the gaps from other courses, that there are not sufficient seminars to provide classroom teachers with practicability of implementation, that they do not have sufficient knowledge and skills for the course, that the game and physical activities course should be conducted by branch teachers in all the classrooms of primary schools, and that classroom teachers do not have the support of the administration for the course such as in terms of course materials, course space, etc.

Keywords: Game and physical activities course

Amaç: Bu Araştırmanın Amacı İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamalarını İncelemeyi Amaçlayan Betimsel Bir Çalışmadır. Bu Çalışmada Nicel Araştırma Yöntemlerinden Olan Tarama Modeli Deseni Uygulanmıştır. Araştırmanın Örneklemi Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Onsekiz Mart,  Çanakkale Atatürk Ve Çanakkale Ömer Mart İlkokullarında Sınıf Öğretmeni (N=93) Oluşturmaktadır.

Yöntem Veri Toplama Aracı Olarak Anket Yöntemi Belirlenmiştir. Araştırmada Tortop (2010) Tarafından Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Oyun Uygulamalarına Yönelik Görüş Ve Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Geliştirilmiş Olan Anket Formu Kullanılmıştır. Bu Çalışmada Anket İle Elde Edilen Verilerin Betimsel İstatistik Analizi Yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya Katılan Sınıf Öğretmenlerinin; “İzleyici Veya Sağlık İçin Sporla İlgilenme” % 79.6, “Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersinin Amaçlarından Bir Tanesi De, Genel Eğitimin Amaçlarına Hareket Yoluyla Katkıda Bulunmaktır.” % 73.1, “Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersi Diğer Dersler Kadar Önem Verilip, Amacına Uygun Olarak Uygulanmaktadır.” % 12.9 , “Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersi Saatleri, Diğer Derslerdeki Açıkların Kapatılabilmesi İçinde Kullanılabilmektedir.” % 54.8, “İlkokulların Tüm Sınıflarında Oyun Ve Fiziki Etkinlik Derslerini Branş Öğretmeni Yürütmelidir.” % 65.6, “İlkokullarda Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersine Gerekli Önemin Verildiğine İnanıyorum.” % 8.6, “Oyunla Eğitimi Gerçekleştirebilmek İçin, Yeterli Seviyede Bilgi Ve Beceri Birikimine Sahip Olduğumu Düşünüyorum.” % 10.8 Oranında Tespit Edilmiştir.

Sonuç: Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersinin Amaçlarından Eğitimin Amaçlarına Katkı Sağladığı, Sınıf Öğretmenlerin Dersi Amacına Uygun Olarak Uygulanmadığını, Oyun Ve Fiziki Etkinlik Dersi Saatlerinin Diğer Derslerdeki Açıkların Kapatılabilmesi İçinde Kullanıldığı, Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Uygulamada Pratiklik Kazandırılması Açısından Seminerlerin Yetersiz, Dersle Yeterli Seviyede Bilgi Ve Beceri Birikimine Sahip Olmadıkları, Kadın Öğretmenlerin Uygulamada Kendilerini Erkek Öğretmenlere Göre Daha Yetersiz Buldukları, İlkokulların Tüm Sınıflarında Oyun Ve Fiziki Etkinlik Derslerinin Branş Öğretmeni Tarafından Yürütülmesi Gerektiği, Derste Malzeme, Yer Vb. Konularda İdarenin Desteğini Görmediklerini Belirtmişlerdir.