2010 Yılında İş-kur Öncülüğünde Biga Meslek Yüksekokulu Tarafından Gerçekleştirilen Sütçülük Kursunun Değerlendirilmesi


BODUR A. E., Bilgücü E.

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.110
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Assessment of Is-kur-led Dairy Course Offered by Biga Vocational College in 2010
The purpose of vocational training courses opened under the leadership of is-kur is to facilitate unemployed young people to find position by making them qualify in branch of a profession. Biga is one of the leading dairy towns in Turkey. Training of unemployed young people in the field of dairy in this district was thought to be useful and designed a course in 2010. The course was conducted in two stages. In the first stage, basic lessons are described visually in classrooms with the support of educational technologies.In the second stage, the participants practiced the theoretical courses at our college’s dairy processing facility.
There were 127 applicants after the announcement of this project. At the end of the interview 15 people have been designated as participants. One candidate had never attended, another one didn’t complete and 13 trainees completed the course successfully. Here, there is a three-sided satisfaction. Is-kur, used some its resources to help unemployment problem, unemployed young people get paid as well as increased their knowledge and skills.Our college take a role by sharing its facilities and teaching staff.
The purpose of this study was to report benefits and shortcomings of this course to guide proposed future courses in this area.

İş-kur öncülüğünde açılan mesleki eğitim kurslarının amacı işsiz gençlerin bir meslek dalında kalifiye hale getirilerek iş bulmalarını kolaylaştırmaktır. Biga sütçülük alanında Türkiye’de önde gelen ilçelerdendir. Bu yöredeki işsiz gençlere sütçülük alanında mesleki eğitim verilmesinin yararlı olacağı düşünülerek 2010 yılında bir kurs düzenlenmiştir. Kurs iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada temel dersler sınıflarda eğitim teknolojileri desteğinde görsel olarak anlatılmıştır. İkinci aşamada ise kursiyerler okulumuz süt atölyesine alınarak teorik derslerin uygulaması yaptırılmıştır.
Proje duyurulduktan sonra 127 kişi kursiyer olmak için başvuruda bulunmuştur. Yapılan mülakat sonunda 15 adedi kursiyer olmaya hak kazanmıştır. Bir aday hiç gelmemiş, biri yarıda bırakmış, 13 kursiyer ise kursu başarıyla tamamlamıştır. Burada üç taraflı bir memnuniyet söz konusudur. İş-kur kaynaklarının bir kısmını eğitime ayırarak iş bulmayı kolaylaştırmış, işsiz gençler hem bilgisini artırmış hem de belirli bir ücret almışlardır. Yüksekokulumuzda öğretim elemanı ve atölyelerini kullanarak bu eğitimde pay sahibi olmuştur.
Bu çalışmanın amacı gerçekleştirilen kursun artı ve eksi yönlerini ortaya koyarak bir sonraki kurslara ivme kazandırmak ve diğer proje sahiplerine de ışık tutmaktır.