İŞ HUKUKU AÇISINDAN DOĞUM NEDENİYLE EBEVEYNİN KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI


YİĞİT Y., UĞUR S.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E - Dergi, vol.6, pp.71-200, 2017 (Peer-Reviewed Journal)