ŞİFALI TAŞLARIN PLASEBO ETKİSİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASININ İLK SONUÇLARI


KUTLU Y. A., ÇALIK A., ULUGERGERLİ E. U.

II. International Conference on Awareness, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.411-417

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.411-417
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The last a few decades, stones known as healing have been produced artificially and, unlike the natural ones, continue to be marketed at very low prices. In order to strengthen the commercial market,

many unscientific books, materials and applications are unconsciously offered to people. There are no quantitative scientific studies on the supposed positive effects of healing stones on humans. The number of qualitative studies is also very limited. Due to the short of the scientific studies, this area is occupied by non - scientific labors and persons. The Placebo Effect which is a positive effect of an ineffective drug, object or application depending on conviction. This study includes some trial survey applications to improve main questionnaire of a new project planning on the placebo effect of the healing stones and its narrow statistical results. The survey technique is preferred as The Self Completion Questionnaire Under Surveillance. In the statistical evaluation of the questions, the percentage is simply used. Consequently, the concept of the

placebo effect is little known among people. However, expressing this concept understandable, the action of healing from stones is highly associated with the placebo effect by subjects.

Keywords: Healing Stones, Placebo Effect, The Self Completion Questionnaire Under Surveillance,Subject

Son birkaç on yılda, şifalı olarak bilinen taşlar yapay olarak üretilip doğal olanların aksine çok düşük fiyatla piyasaya sürülmeye devam etmektedir. Bu ticari pazara alt yapı oluşturmak amacıyla bilimsel temeli olmayan birçok kitap, materyal ve uygulama bilinçsizce insanların kullanımına sunulmaktadır. Şifalı taşların insanlar üzerindeki olumlu etkilerinin kanıtlandığı nicel bilimsel çalışmalar yoktur. Nitel çalışmaların sayısı ise çok azdır. Bu alandaki bilimsel çalışmaların eksikliği bilim dışı çalışmalar ve bilimsel yetkinlikte olmayan kişilerce işgal edilmektedir.

Plasebo etkisi;tesirsiz bir ilacın, nesnenin veya uygulamanın telkine dayalı olumlu bir etki ortaya çıkarma durumudur. Bu çalışmanın amacı; şifalı olarak bilinen taşların plasebo etkisine yönelik yapılması planlanan projenin anket hazırlama sürecini ve dar

kapsamlı istatistiki sonuçlarını kapsamaktadır.Yöntem olarak g özlem altında anket tekniği tercih edilmiştir. Anket sorularının istatistiki olarak değerlendirilmesinde ise yüzde

oranı kullanılmıştır.

Sonuç olarak, insanlar arasında kavram olarak “Plasebo Etkisi” çok az bilinmektedir. Ancak deneklere anlaşılabilir bir şekilde ifade edildiğinde taşlardan şifa aramak eyleminin çok yüksek oranda plasebo etkisi ile ilişkilendirildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şifalı Taşlar, Plasebo Etkisi, Gözlem Altında Anket Tekniği, Denek