SOME MORAL HIDDEN THREATS IN THE CHANGE OF FAMILY ROLES


Creative Commons License

Akın A.

Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2021, no.1276, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

As the parent in the family, the father and mother have certain roles, while the mother is raising the child, the father is also busy protecting and strengthening the home and acting as a buffer between the chaos of the outside world and the home. It is also in accordance with the nature of being morally masculine and feminine. Of course, gender roles can be changed through a number of imposes and social engineering strategies. The most important element in moral education; The roles are philosophically compatible with the dynamics of the society in which they live. If this is not achieved, social confusion occurs, and the expected efficiency in moral education cannot be achieved. Especially the moral systems and philosophies recruited from different cultural infrastructures; It will be very difficult to provide one-to-one efficiency in the formation of moral roles in the culture in which it is adapted. Gender-related categories, whose main philosophy is to equate genders in every sense, for example, “femininity” and “masculinity” -related behaviors, personality traits, roles, are actually categories created by the social and cultural structure. Most of the problems in parents' roles observed in society today; It is possible to say that it is based on domestic violence, incompatibility, moral weakness, lack of education, lack of responsibility, love and tolerance, excessive individuality. It can also be added to them that some aspects of religion are misinterpreted and some rights given by religion are exaggeratedly demanded with a different discourse.

Keywords: Family, Moral, Value, Role, Education. 

Ailede veli olarak babanın ve annenin belli rolleri vardır. Çocuğu anne büyütürken, baba da yuvanın korunması, güçlendirilmesi ve dış dünyanın karmaşası ile yuvası arasında bir tampon işlevi görmekle meşguldür. Bu, ahlâkî açıdan eril ve dişil olmanın doğasına da uygundur. Ancak toplumsal cinsiyet rolleri bir dizi empozelerle ve toplum mühendisliği stratejileri ile değiştirilebilir. Ahlâkî eğitimde en önemli unsur; rollerin felsefi açıdan içinde yaşanılan toplumun dinamikleriyle uyumlu olmasıdır. Bu sağlanamadığı takdirde sosyal karmaşa oluşur, ahlâkî eğitimde beklenen verim elde edilemez. Özellikle farklı kültürel altyapılardan devşirilen ahlak sistemlerinin ve felsefelerinin; adapte edildiği kültürde ahlâkî rollerin oluşumunda birebir verim sağlanması çok zor olacaktır. Temel felsefesi cinsiyetleri her anlamıyla eşitlemek olan toplumsal cinsiyete ilişkin kategoriler, örneğin “kadınlık” ve “erkeklik” ile ilgili olan davranışlar, kişilik özellikleri, roller, aslında sosyal ve kültürel yapı tarafından oluşturulmuş kategorilerdir. Bugün toplumda gözlemlenen veli rollerindeki sorunların çoğunun; aile içi şiddete, şiddetli geçimsizliğe, ahlâkî zafiyete, eğitim eksikliğine, sorumluluk bilinci, sevgi ve hoşgörü noksanlığına, aşırı bireysellik problemine dayandığını söylemek mümkündür. Bunlara kısmen dinin bazı yönlerinin yanlış yorumlanması ve dinin verdiği bazı hakların farklı bir söylemle abartılı biçimde talep edilmesi de eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Aile, Ahlâk, Değer, Rol, Eğitim.