Reciproc ve Mtwo Döner Sistem Eğelerinin Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması


KESKİN N. B., İNAN U., USLU G.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.7-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)