HELAL HELAL MİDiR? TURİZMDE STANDARTLAR, UYGULAMALAR VE SORUNLAR


HALİS M., KORKUTATA A.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.195-213, 2018 (Peer-Reviewed Journal)