Aspir (Carthamus tinctorius L )’in Kışlık ve Yazlık Ekim Olanakları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi


COŞKUN Y.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.462-468, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 14
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.462-468

Özet

Farklı aspir çeşitlerinde yazlık ve kışlık ekim zamanlarının verim ve verim unsurlarına etkisinin araştırılması amacıyla tarla denemeleri; 3 tekerrürlü, 2 ana (Kışlık ve yazlık ekim dönemleri), 3 alt (Dinçer, Remzibey 05 ve Balcı çeşitleri) konulu olacak şekilde tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 2012-2013 yıllarında Lapseki Suluca köyünde yürütülmüştür. Varyans analizleri sonucunda incelenen tüm özellikler üzerine ekim zamanları ve çeşitlerin etkisi istatistiki açıdan önemli (p<0.01) bulunmuştur. Kışlık ekimde yazlık kime göre çiçeklenme gün sayısı (124,67 – 82,11 gün), olgunlaşma gün sayısı (184,4 – 137,6 gün), bitki boyu (118,67 – 108,89 cm), bin tane ağırlığı (39,00 – 33,78 g), tane verimi (264,333 – 237, 44 kg/da) ve ham yağ verimi (76,10 – 72,50 kg/da) daha yüksek çıkmıştır. Remzibey 05 çeşidinin tane verimi (285,67 kg/da), ham yağ oranı (%30,67) ve ham yağ verimi (87,51 kg/da) diğer çeşitlere göre daha yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak; Lapseki’de aspir bitkisinin kışlık ve yazlık olarak ekilebileceği, kışlık ekimde daha yüksek yağ verimi elde edilebileceği ve Remzibey 05 çeşidinin yüksek tane verimi ve ham yağ verimi açısından diğer çeşitlere göre daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

With the aim to investigate the effects of winter and summer sowing on grain yield and yield components of safflower varieties. Field trials were conducted in Suluca village of Lapseki in years 2012-2013 with 3 replications, 2 main plots (winter sowing and summer sowing), 3 sub-plots (cv. Dinçer, Remzibey 05 and Balcı) according to Randomized Split Plots experimental design. It was found that effect of sowing times and varieties on investigated characters is statistically significant (P<0.01) as a result of analysis of variance. Flowering days (124,67 – 82,11 days), maturation days (184,4 – 137,6 days), plant height (118,67 – 108,89 cm), thousand kernel weight (39,00 – 33,78 g), grain yield (264,333 – 237, 44 kg/da) and crude oil yield (76,10 – 72,50 kg/da) for winter sowing were higher than summer sowing. Grain yield (285,67 kg/da), crude oil ratio (30,67 %) and crude oil yield (87,51 kg/da) of cv. Remzibey 05 were higher than others. As a result safflower can sow as winter and summer in Lapseki, but higher oil yield can obtained from winter sowing and Remzibey 05 is more suitable than other two varieties for high seed and raw oil yield.