Mesleki Sonuç Beklentisinin Sendikal Farkındalık ve Sendikal Tutuma Olan Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma


KANYILMAZ POLAT E., AYAS ŞARMAN S., HAMARAT B.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.80, pp.139-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier