1999 Kocaeli ve Düzce Depremlerine Neden Olan Fayların Marmara Bölgesinin Sismotektonik Yapısı İçindeki Yeri


Creative Commons License

ARPAT E., HERECE E., KOMUT T., ŞENTÜRK K.

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 7 - 10 May 2001, vol.54

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 54
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

August 17, 1999 Kocaeli and November, 1999 Düzce earthquakes occurred on strike-slip faults which were responsible for the previous major earthquakes of the region. It is suggested that these faults produces earthquakes with comparable sizes and characteristics. Data show that the depressions, now hosting these faults were not formed through pull-apart mechanisms. In other words, the faults responsible for recent earthquakes, originated after the formation of the extensional features which, now, they occupy. Active strike-slip major faults, anticipated to occur in the Marmara sea region are expected to have a similar past. It is expected that these faults, which are posterior to the formation of the extensional basins, would follow axis belts of them, as these belts are likely to be the weakest zones. Peculiar subbottom morphological features and the alignment of innumerous epicenters, at the western Marmara region and favorable results of source mechanism analysis of strong aftershocks of Kocaeli earthquake at the eastern Marmara region are such to strengthen this hypothesis.

17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin, bölgelerinde önceki büyük depremleri de üretmişolan doğrultu-atımlıfaylarda ve önceki depremlerle benzer büyüklüklerde meydana gelmişolduklarıanlaşılmaktadır. Veriler bu depremleri üretmişolan fayların, yer almakta olduklarıçöküntü havzalarının oluşumundan sorumlu olmadıklarınıve söz konusu çöküntü havzalarının da çek-ayır kökenli olmadıklarınıgöstermektedir. Marmara denizi çukurluğunun da çek-ayır kökenli olmadığı, doğrultu-atımlıfay sisteminin bu çöküntü havzasına çöküntü sonrasıgirdiği anlaşılmaktadır. Bu sürecin doğal sonucu olarak, doğrultu-atımlısistemin, çukurlukların gerek yüzeysel, gerekse, daha derin kesimde, en zayıf bölgeleri olma olasılığıyüksek olan eksen kuşaklarına yerleşmişolmasıbeklenir. BatıMarmara’da deniz dibi morfolojisi ve ufak ve orta büyüklüklerdeki çok sayıda depremin merkezüstlerinin dizilimi, doğu Marmara’da ise 17 Ağustos Kocaeli depreminin artçılarının kaynak mekanizmalarının özellikleri bu beklentiyi güçlendirmektedir.