Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ahriyan/Ahiryan Terimi ve Etimolojik Bir Değerlendirme


KOYUNCU A.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.25, pp.317-342, 2020 (Peer-Reviewed Journal)