Karbon Nanotüplerin Çevresel Uygulamaları


Creative Commons License

Pişkin M.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN ADVANCED RESEARCH (1 ST ICTAR 2023)MARCH, Konya, Turkey, 04 March 2023, vol.1, pp.364-368

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.364-368
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The efficient removal of hazardous organic and inorganic pollutants remains an ecologically challenging task due to their harmful effects on the environment and living organisms.            Our world is facing important environmental problems such as the pollution of water by aromatic compounds or heavy metal ions. One of the most popular methods of removing these contaminants is adsorption, which can remove traces of unwanted chemicals. It ranks high among superior materials in terms of mechanical strength, electrical and thermal conductivity, as well as stability. It has an inherent ability to incorporate specific active sites that support the applicability of carbon nanotubes to a wide variety of environmentally hazardous or industrially relevant gas or liquid adsorption. These features offer close advances in environmental systems, from proactive (preventing environmental degradation, optimizing energy efficiency) to retrospective (wastewater reuse, pollutant recycling).                                                            In this study, the performance of various modified carbon nanotubes, which are environmentally friendly materials, was investigated for their contribution to the environment by removing various toxic pollutants.Tehlikeli organik ve inorganik kirleticilerin verimli bir şekilde ortadan kaldırılması, çevre ve canlı organizma üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı ekolojik açıdan zor bir görev olmaya devam etmektedir.                                                                      Dünyamız, suyun aromatik bileşikler veya ağır metal iyonları tarafından kirlenmesi gibi önemli çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu kirleticileri uzaklaştırmanın en popüler yöntemlerinden biri, eser miktarda istenmeyen kimyasalları giderebilen adsorpsiyondur. Mekanik dayanıklılık, elektriksel ve termal iletkenliğin yanı sıra kararlılık açısından üstün malzemeler arasında en üst sırada yer alır karbon nanotüplerin çevresel olarak zararlı veya endüstriyel olarak ilgili olan çok çeşitli gaz veya sıvı adsorpsiyonuna uygulanabilirliğini destekleyen spesifik aktif bölgeleri dahil etme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptir. Bu özellikler, çevresel sistemlerde proaktiften (çevresel bozulmanın önlenmesi, enerji verimliliğinin optimize edilmesi) geriye dönük (atık suyun yeniden kullanımı, kirletici dönüşümü) kadar yakın ilerlemeler sunar.

Bu çalışmada, çeşitli toksik kirleticileri gidererek çevreye katkısı için, çevreci malzemeler olan çeşitli modifiye edilmiş karbon nanotüplerin performansı incelenmiştir.