Yeni Tespit Tip 2 Diyabetik Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı ve Bileşenlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Oktay M., Oktay G., ERTEKİN Y. H., Sönmez C. I., Sönmez F. T.

ANKARA MEDİCAL JOURNAL, vol.12, no.4, pp.174-177, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 4
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: ANKARA MEDİCAL JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.174-177
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Purpose: We planned this study in order to identify the
relationship between metabolic syndrome and its components
and the frequency of it in untreated type- 2 DM
patients and in patients with new diagnosis type 2- DM.
Methods: In the study, 220 diabetic patients were questioned
on weight, height, waist circumference, body mass
index, fasting blood glucose, blood pressure, HbA1c, total
cholesterol, triglycerides, LDL, HDL data, in addition to the
components of metabolic syndrome in first-degree relatives.
Results: In our study on new diagnosed type-2 diabetic
patients, the frequency of metabolic syndrome (MS) was
found 70.5%,according to National Cholesterol Education
Program (NCEP), and 80% according to the International
Diabetes Federation (IDF) . The rates of MS by gender in
women and men was 84.8% and 75.6%, respectively. Obesity
was found as the most frequent MS component in all
the first-degree relatives of the patients; parents, sisters,
brothers and children .
Discussion: Waist circumference was found to be the best
reflecting criteria of insulin resistance. According to the
NCEP criteria, no significant difference was found in fasting
blood glucose levels in MS and non MS patients. The
reason for this was thought to be the fact that NCEP kept
fasting blood glucose threshold value low, in order to reduce
the long-term risks.
The entity that obesity was found in all the first-degree
relatives of the diabetic patients aroused the suspicion
that obesity disease may be transferred with the same
genes with diabetes and insulin resistance.
Key Words: Diabetes, insulin resistance, metabolic syndrome,
obesity
Amaç: Çalışmayı yeni tespit edilen veya hiç tedavi almamış
tip 2 diyabetik hastalarda metabolik sendrom ve bileşenlerinin
sıklığını ve ilişkisini belirleyebilmek amacıyla
planladık.
Metod: Çalışmaya alınan 220 diyabetik hastanın kilo, boy,
bel çevresi, vücut kitle indeksi, açlık kan şekeri, tansiyon,
HbA1c, total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL verilerine ek
olarak birinci derece akrabalarında, metabolik sendrom bileşenleri
sorgulandı.
Sonuç: Yeni tespit edilen tip 2 diyabetik hastalarla yaptığımız
çalışmamızda, Metabolik Sendrom(MS) sıklığını Ulusal
Kolesterol Eğitim Programı(NCEP)’na göre %70,5, Uluslararası
Diyabet Federasyonu(IDF)’na göre %80 olarak tespit
edildi. Cinsiyete göre kadın ve erkekte MS olma oranları
sırayla %84,8 ve %75,6 idi. Hastaların birinci derece akrabaları
olan ebeveyn, kardeş ve çocukların tümünde MS
bileşeni olarak obezite birinci sırada yer aldı.
Tartışma: İnsülin direncini en iyi yansıtan kriterin yine bel
çevresi olduğu görüldü. NCEP’in kriterlerine göre MS olan
ile olmayan hastaların AKŞ değerlerinde anlamlı bir farklılık
saptanmamasının sebebi olarak NCEP’nin uzun dönemde riski
azaltmak için AKŞ’nin eşik değerini düşük tuttuğu düşünüldü.
Diyabetli hastaların anne, baba, kardeş ve çocuklarında
obezitenin birinci sırada ve sıklıkla yer alması, obezitenin
diyabet ve insülin direnci ile ortak genlerden aktarılabilecek
bir hastalık olabileceği şüphesini uyandırdı.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, insülin direnci, metabolik
sendrom, obezite