Mali Bakış Açısı ile Çevresel Kirliliklerin Azaltılmasında Elektrikli Taşıtların Rolü


KENANOĞLU M. E., TÜRGAY T.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, pp.129-147, 2020 (Peer-Reviewed Journal)