Konaklama işletmelerinde Mobbing-örgütsel güven ilişkisi: Çanakkale ilinde bir araştırma


EŞİTTİ B., AKYÜZ B.

Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Dergisi, vol.34, pp.1-14, 2015 (Peer-Reviewed Journal)